Sastanak UO i NO KK Omladinac PDF Štampa El. pošta
Napisao Moderator   
sreda, 02 decembar 2020 21:33

Sastanak UO i NO KK Omladinac

U utorak je odran sastanak ireg sastava Upravnog i Nadzornog odbora KK Omladinac. Mnogo tema je bilo aktuelno a glavna je trenutno stanje kluba i planovi za ubudu?e. Konstatovano je da je klub u jako tekoj poziciji,kako zbog deavanja u proteklih nekoliko godina tako zbog sale koju klub nije imao skoro godinu ipo dana i da ?e trebati godine da se klub u potpunosti povrati i oporavi. Finansijska situacija je tako?e teka ali najvie zahvaljuju?i pravim prijateljima kluba,nekoliko sponzora kao i krajnje doma?inskim i tedljivim odnosom rukovodstva izgura?e se sve to treba,za sada samo najneophodnije. Ono to je dobro je da klub sada moe bar trenirati u svojoj sali ali jo ne moe igrati utakmice a i situacija sa epidemijom Kovida 19 veoma oteava funkcionisanje. U budu?nosti klub mora biti apsolutno samostalan,voditi se svojim pravcem i reorganizovati mnoge stvari koje nisu bile dobre. Sve nae ekipe bile su prili?no hendikepirane po pitanju treninga,puno se izgubilo u smislu rada a pomo? u vidu nekog termina za decu jedino je bila minimalno prisutna od Karate kluba iz St.Banovaca. Klub je opstao tekom mukom,velikim entuzijazmom i energijom pojedinih ?lanova a svakako dece i roditelja koji klub nisu napustili ni u ovim najteim okolnostima od osnivanja. Kre?e se prakti?no ne od nule ve? iz minusa ali elju imaju svi i strpljenjem i velikim angaovanjem svih klub ?e se postepeno vra?ati u normalu. Naravno tu su da pomognu opet oni koji su uz klub godinama,pa i od osnivanja,Upravu ?ine eljko uteri?,predsednik,Miroslav Maksimovi?,potpredsednik,Gavrilovi? Dejan,Savi? Mihajlo,uteri? Dalibor,sekretar i ?lanovi Nadzornog odbora Svetlana i Filip Tur?inovi? i Marko ?avi?,vremenom je mogu?e i uklju?ivanje jo nekog,ali kao uvek svi su dobrodoli i svaka pomo? je dobrodola. Ve? naredne sezone o?ekuje se odre?eni pomak,strpljenje je sada najvanije!
Poslednje ažurirano sreda, 02 decembar 2020 22:33