Napisao Moderator   
sreda, 09 septembar 2009 20:29

Hoops Camp

Na poziv direktora i glavnog trenera HOOPS CAMP-a u Bonu (Nema?ka), na trener Susteric eljko je po tre?i put boravio na istom, gde je u svojstvu jednog od tri glavna trenera u?io mlade nemce koarkakim vetinama, zajedno sa svojim ameri?kim kolegama-trenerima Ozell Welssom i Shepardom. Ameri?ki treneri su naem treneru obe?ali skoru posetu i odravanje nekoliko treninga za nae igra?e.