Napisao Administrator   
sreda, 09 septembar 2009 20:43

Tara CAMP 17.08-26.08

Nai koarkai su proveli nezaboravne dane na Tari. Rade?i marljivo svakodnevno sa svojim trenerima. Napravljen je veliki pomak u pojedina?nom znanju svakog u?esnika, nai treneri su netede?i sebe neumorno svakodnevno radili sa igra?ima. Na kondicionom planu je mnogo uradjeno, baterije su napunjene za predstoje?a takmi?enja.